Regulament oficial concurs PDF Imprimare Email
Marţi, 24 Martie 2009 19:07

   
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI.

Concursul este organizat şi desfăşurat de Asociaţia Umanistă Română (denumită în continuare "Organizator"), înscrisă în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor nr. 92/29.10.2008, Cod de Înregistrare Fiscală (C.I.F.): 25175415, IBAN: RO 84 RZBR 0000 0600 1148 7076 - deschis la Raiffeisen Bank - Agenţia Obor.

Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare "Regulament Oficial"). Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public prin vizitarea site-ului www.evolutionism.ro .
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de eventuale modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe www.evolutionism.ro.
   

 

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
Concursul este organizat şi se desfăşoară pe întreg teritoriul Romaniei.


SECŢIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI
Concursul va fi lansat la data de 24 martie 2009 şi va dura până la data de 10 mai 2009 (ora 24.00). Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.


SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

Participanţii la concurs trebuie să intre pe site-ul www.evolutionism.ro , în secţiunea de concurs, să se înregistreze, să se autentifice, să răspunda corect la întrebările grilă puse de organizator şi să realizeze, la alegere, fie o lucrare scrisă de până la 4 pagini Word scrise cu Times New Roman 12, fie un scurt film, de până la 3 minute pe o temă de evoluţionism.

Concursul se va desfasura astfel:
- participantii vor trebui sa raspunda unui set de 30 de întrebări de dificultăţi diferite. Dintre acestea 10 vor fi uşoare (necesitând maximum 5 minute de documentare), 15 vor fi medii (necesitând între 5-15 minute de documentare) iar 5 sunt ceva mai dificile (necesitând peste 15 minute de documentare fiecare).
- întrebările grilă vor avea câte 4 variante de răspuns dintre care una singură este cea corectă. Va trebui răspuns selectând varianta corectă.
- fiecare raspuns corect la întrebări va fi punctat cu 1 punct, 30 in total. Inmultind acest rezultat cu 2 se obtine nota pentru proba urmatoare.
- fiecare participant la concurs va putea raspunde la întrebări în ordinea generării lor până duminica 10 mai 2009 (ora 24.00).
- fiecare participant se va autentifica pe baza unui user şi a unei parole pentru a răspunde la întrebări;
- fiecare participant la concurs se va putea înscrie o singură dată;
- fiecare participant la concurs care va opta pentru a realiza o lucrare pe teme de evoluţionism de până la 4 pagini Word, format .doc (nu si .docx),  scrise cu Times New Roman 12, va trimite textul, ca fisier atasat scris cu diacritice pe adresa  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza până duminica 10 mai 2009, ora 24.00. 10 puncte vor fi acordate pentru acurateţea limbajului şi a termenilor utilizaţi, 20 de puncte pentru claritatea expunerii şi forţa argumentării şi 10 puncte pentru originalitatea ideilor şi opiniilor expuse de către autor în lucrare. Este obligatoriu ca în acest e-mail să fie oferite toate datele de identificare: nume, prenume, username folosit pentru răspunsurile la întrebări, CNP, serie şi număr de buletin, telefon, adresa poştală.
- fiecare participant la concurs care va opta pentru a realiza un film pe teme de evoluţionism de până la 3 minute, care poate fi filmat intr-o singura dubla sau editat digital, va upload-a acest film pe www.youtube.com şi va trimite link-ul pe adresa  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza până duminica 10 mai 2009, ora 24.00. 10 puncte vor fi acordate pentru abilităţile regizorale dovedite, 20 de puncte vor fi acordate pentru claritatea şi coerenţa ideii pe care autorul doreşte să o transmită şi 10 puncte pentru originalitate. Este obligatoriu ca în acest e-mail să fie oferite toate datele de identificare: nume, prenume, username folosit pentru răspunsurile la întrebări, CNP, serie şi număr de buletin, telefon, adresa poştală. Dacă filmul constă în totalitate într-o animaţie (clasica, stip-cadru, flash, 3D, etc.), sau în mare parte este o astfel de animaţie, ne rezervăm dreptul de a verifica fişierele sursă pentru a confirma originalitatea.
- orice întrebări sau nelămuriri pe care un participant le poate avea vor fi trimise pe adresa  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza şi li se va răspunde în cel mai scurt timp posibil.
- pe lângă cele 6 mari premii anunţate deja şi care constau în câte o excursie la Londra pentru 6 câştigători (3 liceeni şi 3 studenţi) vor fi acordate multe alte premii care vor consta în cărţi, software educaţional, DVD-uri şamd, premii care vor fi anunţate pe site-ul www.evolutionism.ro

Premiile vor fi acordate ca urmare a unei jurizări efectuate asupra lucrării scrise şi asupra filmelor, în ziua de marţi, 12 mai 2009.
Eligibili pentru a intra în faza de jurizare asupra lucrării scrise sau filmului sunt concurenţii care au răspuns corect la minimum 50% dintre întrebările grilă.

 

SECŢIUNEA 5. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA ŞI PRIMIREA PREMIILOR
Toţi câştigătorii conform celor menţionate în secţiunea 4, vor fi contactaţi conform informatiilor furnizate de aceştia în formularul de participare la concurs. De asemenea, numele lor va fi anunţat la decernarea premiilor şi ulterior postat pe site. Dacă un câstigator a furnizat date de contact eronate sau nu a furnizat deloc date de contact şi nu poate fi contactat într-un interval de 48 de ore de la anunţarea lui, i se va retrage premiul urmând ca acesta să fie acordat următorului clasat.
Premiile vor fi decernate marţi, 12 mai 2009.

 

SECŢIUNEA 6. RESPONSABILITATE
Prin participarea la concurs, toti participanţii şi eventualii câştigatori sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală şi exclusiva a participanţilor şi eventualilor câştigători.

 

SECŢIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE
Concursul este deschis participarii tuturor liceenilor şi studenţilor (cu vârsta de până la 24 de ani împliniţi până în ziua de 10 mai 2009) cu domiciliul/ resedinţa în România, cu excepţia membrilor Asociaţiei Umaniste Române şi ai juriului, precum şi a membrilor familiilor tuturor acestora (copii, fraţi/surori, soţ/ soţie).
Înmânarea premiilor va fi un eveniment public. Participarea la concurs constituie acordul ca numele câştigătorilor, fotografiile lor si materialele produse conform cerintelor să poată fi făcute publice şi utilizate gratuit în materiale audio, foto, şi video de catre Organizator. Câştigătorii tuturor premiilor sunt de acord să semneze o declaraţie scrisă cu acest efect aşa cum o cere Organizatorul.

 

SECŢIUNEA 8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
În conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorul este obligat să facă publice numele câştigătorilor şi câştigurile acordate în cadrul acestui concurs. Lista câştigătorilor va fi afişata pe site-ul www.evolutionism.ro în conformitate cu prevederile Sectiunii 4 a prezentului Regulament oficial.
Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecţia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor/ câstigătorilor la prezentul concurs şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare.
Participanţii la concurs, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15).
Prin simpla participare la concurs şi trimiterea datelor personale la Organizator, sau prin comunicarea datelor personale pe site-ul www.evolutionism.ro , participanţii sunt de acord ca datele lor sa intre în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate şi folosite în viitor de Organizator exclusiv pentru a informa participanţii cu privire la noi concursuri şi informaţii pe teme ştiinţifice şi care privesc demersurile Organizatorului pentru promovarea evoluţionismului. La cererea expresa, în scris, a participanţilor, Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.

 

SECŢIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI
Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezentul concurs.


SECŢIUNEA 10. LITIGII
Eventualele litigii aparute între Organizator şi participanţii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.


SECŢIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toţi accesand site-ul www.evolutionism.ro . Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să trimiteţi un mail la Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , începând cu data de 24 martie 2009 şi până pe data de 12 mai 2009.
Prin participarea la acest concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

 

LoginConcurs

460 membri.